OSP Amica Wronki Ochotnicza Straż Pożarna Amica Wronki
Amica Wronki

Średni samochód ratowniczo - gaśniczy GBARt 2,5/24

Średni samochód ratowniczo - gaśniczy GBARt 2,5/24 MERCEDES ATEGO 1329AF, rok produkcji 2012, napęd 4x4 z blokadą przedniego i tylnego mostu, obsada pojazdu 6 osób, zbiornik wodny o pojemności 2500 l, zbiornik środka pianotwórczego o pojemności 250 l, wydajności autopompy 2400 l/min przy ciśnieniu 8 bar oraz 470 l/min przy ciśnieniu 40 bar podając prąd wody za pomocą linii szybkiego natarcia. Ponadto samochód wyposażony jest w armaturę wodno pianową, sprzęt burzący, sprzęt ochrony dróg oddechowych - aparaty Auer , ratowniczy sprzęt hydrauliczny, maszt oświetleniowy 4 x 500W wysuwany pneumatycznie, agregat prądotwórczy 6,5 kW, pompę szlamową elektryczną, pompę pływającą NIAGARA, pilarkę do drewna STIHL MS 361 , piłę do stali i betonu STIHL TS 420, drabinę wysuwaną aluminiową D10W, drabinę wysuwaną aluminiową teleskopową, zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 - torba plecak, deska ortopedyczna, zestaw szyn kramera, ledowe oświetlenie przenośne + maszt, pompę elektryczną do substancji niebezpiecznych FLUX, neutralizator do substancji ropopochodnych, tłumicę aluminiową teleskopową, radiotelefon przewoźny Motorola GM 360, radiotelefony przenośne Motorola. Pojazd wraz z obsadą zdolny jest do prowadzenia samodzielnych działań ratowniczo-gaśniczych. Zabudowa wykonana przez P.U.H Moto Truck Leszek Chmiel Kielce.

Lekki samochód ratowniczo - gaśniczy GLBA Lublin 3

Lekki samochód ratowniczo - gaśniczy GLBA Lublin 3, rok produkcji 1999, napęd 4x2, obsada pojazdu 6 osób, zbiornik wodny o pojemności 300 l, agregat wysokociśnieniowy AWP 65/40 za pomocą, którego można podawać wodę do linii szybkiego natarcia. Ponadto samochód wyposażony jest w sprzęt burzący, sprzęt ochrony dróg oddechowych - aparaty Auer, maszt oświetleniowy 2 x 1000W wysuwany pneumatycznie, agregat prądotwórczy 2,5 kW, pilarkę do drewna STIHL MS 251, drabinę wysuwaną aluminiową, zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 - torba, deska ortopedyczna, zestaw szyn kramera, przenośny maszt oświetleniowy 3 x 500W, neutralizator do substancji ropopochodnych, tłumicę aluminiową teleskopową, radiotelefon przewoźny Motorola GM 300, radiotelefony przenośne Motorola, skrzynkę z narzędziami nieiskrzącymi, pachołki drogowe z lampą błyskową 4szt, opaska pneumatyczna do uszczelniania rur, detektor gazu, linki ratownicze i asekuracyjne, worki do zabezpieczania studzienek kanalizacyjnych . Pojazd wraz z obsadą zdolny jest do prowadzenia samodzielnych działań ratowniczo-gaśniczych. Zabudowa wykonana przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. Bielsko Biała.
Najcześciej czytane na naszej stronie