OSP Amica Wronki Ochotnicza Straż Pożarna Amica Wronki

Zarząd OSP AMICA

Zarząd OSP Amica  od 15 czerwca 2021r.

Prezes - dh Marta Napierała - Werner

Wiceprezes - dh Łukasz Kawka

Wiceprezes - naczelnik - dh Robet Kubiak

Z-ca naczelnika - dh Marcin Małecki

Sekretarz - dh Iwona Kaprykowska

Skarbnik - dh Halina Roj

Gospodarz - dh Łukasz Roj

Członek zarządu - dh Karol Woźnicki

Członek zarządu - dh Paweł Konkol

 

Komisja Rewizyjna OSP Amica:

Przewodniczący - dh Monika Pollok

Wiceprzewodniczący - dh Marcin Górowski

Członek komisji - dh Paulina Piechowiak

Członek komisji - dh Piotr Krzyżaniak