OSP Amica Wronki Ochotnicza Straż Pożarna Amica Wronki

Zarząd OSP AMICA

Zarząd OSP Amica  od 06.02.2019r.

Prezes - dh Marta Napierała - Werner

Wiceprezes - dh Łukasz Kawka

Wiceprezes - naczelnik - dh Robet Kubiak

Z-ca naczelnika - dh Karol Woźnicki

Sekretarz - dh Iwona Kaprykowska

Skarbnik - dh Halina Roj

Gospodarz - dh Łukasz Roj

Członek zarządu - dh Władysław Garncarek

Członek zarządu - dh Romuald Ziołek

 

Komisja Rewizyjna OSP Amica:

Przewodniczący - dh Monika Sikora - Gałązka

Wiceprzewodniczący - dh Marcin Górowski

Członek komisji - dh Piotr Krzyżaniak